Huurvoorwaarden

DOWNLOAD

Door het betalen van het voorschot en/of van het volledige huurbedrag verklaart u, hierna genoemd “de huurder“, zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden.


 1. De woning kan slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs voor de ganse periode en de waarborg. In de totale huurprijs zitten ook de kosten voor energie en het eventuele verblijf van de hond(en).
 2. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde pand en het bijbehorend grondgebied en verplicht zich ertoe om aan de eigenaar of diens gevolmachtigde alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.
 3. De huurder verbindt er zich toe alle richtlijnen, door de verhuurder verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder geeft ze ook door aan zijn medebewoners. Deze richtlijnen worden vooraf door de verhuurder aan de huurder verstrekt en zijn ter plaatse ook in te zien.
 4. De huurder en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Tussen 22.00 u ‘s avonds en 9.00 u ‘s morgens wordt de rust van de omgeving 100 % gerespecteerd. Op eenvoudig verzoek van de verhuurder zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.
 5. De maximale capaciteit van de woning mag niet worden overschreden. Het bijzetten van bedden, tenten of caravans is niet toegestaan.
 6. Indien de huurder zich niet gedraagt naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder de woning verlaat. Deze maatregel wordt genomen nadat de verhuurder de huurder aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.
 7. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
 8. De woning is volledig ingericht. Enkel badlinnen dient meegebracht. De bedden zijn voorzien van dekbedden en zijn opgemaakt bij aankomst.
 9. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf 16.00 u en dient de woning op de laatste dag van de huurperiode tegen 10.00 u ‘s morgens te verlaten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen. Bij reservatie van een weekend is de vertrektijd zondagavond ten laatste om 20u. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even om welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.
 10. Onkosten bij annulering: A. Annulering tot 4 weken voor huurperiode: 50 % van de huur. B. Annulering binnen de 4 weken voor huurperiode: volledige huur.
 11. Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.
 12. Honden zijn toegelaten met van maximum van 2. Volgende regels dienen gerespecteerd te worden:
  A. De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is het gewoon om mee te gaan op vakantie.
  B. De hond komt niet in de slaapkamers.
  C. De zetels worden afgedekt wanneer de hond gewoon is om erin te liggen.
  D. De hond is geen bron van lawaaioverlast.
  E. De hond wordt NOOIT alleen achtergelaten in de chalet.
  F. De hond slaapt op zijn deken, in zijn mand, of bench. Voor kleine honden is een bench beschikbaar. De hondenpoep wordt onmiddellijk opgeraapt.
 13. Dit is een rookvrije woning. Rokers dienen buiten te roken. Het bos, de terrassen en de oprit en parking zijn geen asbak. Er zijn asbakken voorzien buiten. Let wel op voor brandgevaar a.u.b. dit is een houten woning midden in het bos.
 14. Het sorteren van afval (rest, PMD, karton, papier en glas) is verplicht. Er zijn voor elk vuilbakken voorzien.
 15. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de woning. Bij klachten is de maximale aansprakelijkheid van de verhuurder het ontvangen bedrag, exclusief de overige kosten.

Zeker meebrengen:

 1. Badlinnen

Wat is er wel?

 1. Bedlinnen
 2. Keukenlinnen
 3. Tabletten en spoelmiddel voor de vaatwasser, evenals afwasproduct en schuursponsjes
 4. Filters voor het koffiezetapparaat
 5. Nespresso-apparaat
 6. De meest courante kruiden (peper, zout, muskaatnoot,…)
 7. Toiletpapier, keukenrol
 8. Drink- en eetkommen voor de honden
 9. Vuilniszakken worden door ons klaargelegd. Er staan beneden tonnen , evenals boxen om glas, karton e.d. te scheiden
 10. Aanmaakblokjes, lucifers en aanmaakhout voor de kachel en de sauna
 11. Brandhout voor de kachel en sauna
 12. Gezelschapsspellen: je mag deze gebruiken, maar hou ze wel compleet zodat iedereen er nog plezier aan heeft

Aankomst

Vanaf wanneer kunnen we terecht? Waar vinden we de sleutel?

Vanaf 16.00 u verwachten we jullie. Wij zullen aanwezig zijn wanneer je aankomt. We beschikken ook graag over het GSM nummer van de huurder.

DOWNLOAD